Co profese obnáší

Průvodce cestovního ruchu provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti, pro kterou je specializován.

Co musím umět

 • Aplikace znalostí historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu
 • Prokázat znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu
 • Využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice
 • Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu
 • Prokázání znalostí o životním prostředí
 • Orientace v současném právním a politickém systému v ČR
 • Orientace v současném právním a politickém systému EU
 • Prokázání podrobných tematických znalostí reálií a specifik v cestovním ruchu
 • Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb
 • Vedení skupiny
 • Provádění výkladu
 • Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce
 • Uplatňování právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce
 • Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu
 • Uplatňování profesního jednání a komunikace
 • Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce
 • Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce
 • Informovanost o reáliích dané jazykové oblasti
 • Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti
 • Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná