Co profese obnáší

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických zařízení, zpracovává dílčí projektové podklady a technická řešení podle zadání stavby.

Co musím umět

 • Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
 • Hodnocení stavu vegetačního opevnění a břehových porostů
 • Zpracování posudků, rozborů a studií pro vodní díla
 • Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství, popř. pro přípravu a zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci
 • Projektování břehových porostů a revitalizace říčních systémů v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny
 • Návrhy opatření při II. a III. stupni povodňové aktivity
 • Ochrana před nepříznivými účinky vod (povodně, sucha)
 • Zpracování technických řešení vodních děl
 • Zpracování projektové dokumentace vodních děl
 • Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů
 • Navrhování opatření k ochraně vod
 • Zajišťování geodetických podkladů pro projektové a vytyčovací práce ve vodním hospodářství
 • Pomocný autorský dozor při realizaci projektů v oblasti vodního hospodářství

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná