Co profese obnáší

Programátor NC strojů zajišťuje tvorbu NC operací technologických postupů součástí určených k obrábění na NC strojích a obráběcích centrech.

Co musím umět

 • Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace, popř. podkladů pro cenovou kalkulaci
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů
 • Předávání pracovních pokynů obsluze seřízených strojů a zařízení, popř. instruktáž obsluhy
 • Modifikace programů pro CNC stroje
 • Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů
 • Zajišťování nákupu a dodávek strojů, zařízení a náhradních dílů pro strojírenskou výrobu
 • Zjišťování příčin snížené kvality strojírenských výrobků a návrhy opatření k dosažení předepsané jakosti a kvality
 • Kontrola výsledků seřizování posuzováním chodu seřízených strojů, zařízení a linek a rozměrů a dalších parametrů na nich vyrobených produktů
 • Provádění funkčních zkoušek CNC výrobních strojů, PRaM, pracovišť a linek
 • Testování programů pro CNC výrobní stroje, PRaM a výrobní linky
 • Volba postupu práce a technologických podmínek a potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro obrábění na různých druzích CNC obráběcích strojů
 • Orientace v normách a v technické dokumentaci číslicově řízených strojů, zařízení a komplexů a automatizovaných systémů
 • Obsluha číslicově řízených strojů
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích
 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná