Co profese obnáší

Přepravce finanční hotovosti a cenin vykonává ostrahu a ochranu přepravované finanční hotovosti, věci nebo jiné majetkové hodnoty, vykonává ochranný doprovod osob či vozidla v úhrnné hodnotě více než 5 milionů Kč a údržbu peněžních automatů a bankomatů.

Co musím umět

  • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
  • Řízení vozidla dle zásad defenzivní jízdy
  • Komplexní zajišťování obsluhy bankovních automatů
  • Vykonávání ozbrojeného doprovodu osob a dopravních prostředků při přepravě peněz a cenin
  • Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti chráněných objektů, zadržování narušitelů a zajišťování míst činu s použitím věcných bezpečnostních prostředků a zbraní
  • Obsluhování jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů
  • Obsluhování a používání optických, signalizačních a komunikačních prostředků určených k ostraze objektů a osob
  • Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti
  • Ochrana a ostraha bankovních objektů a transportů
  • Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná