Co profese obnáší

Překližkář obsluhuje stroje a zařízení na výrobu dýh, překližek a jiných překližovaných desek, popř. tvarových výlisků z dýh.

Co musím umět

  • Obsluha rámových, pásových a kotoučových pil na zpracování dřeva a dřevařských polotovarů
  • Orientace v normách a podkladech pro výrobu dýh, překližek, překližovaných desek a tvarových výlisků z dýh.
  • Posuzování jakosti surovin a polotovarů, kontrola kvality výrobků ve výrobě dýh a překližek, třídění podle stupňů kvality, značkování
  • Seřizování, ošetřování a údržba dřevozpracujících strojů a zařízení ve výrobě dýh, překližek a vrstveného dřeva
  • Obsluha hydraulických lisů pro lisování mnohovrstvých tvarových překližek
  • Obsluha válečkových, pásových, tryskových a jiných sušáren ve výrobě dýh a překližek
  • Obsluha automatizovaných linek ve výrobě dýh a překližek
  • Manipulace s polotovary a výrobky ve výrobě dýh a překližek, jejich třídění podle stupňů kvality, značkování, skladování, balení, nakládání a vykládání

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná