Co profese obnáší

Pracovník vztahů k veřejnosti podává informace a vysvětlení pro veřejnost, tisk apod. ve všech věcech organizace.

Co musím umět

  • Organizování informačních a popularizačních akcí pro veřejnost
  • Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace nebo úřadu (vedení statistik, přehledů apod.)
  • Evidování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace nebo daného úřadu
  • Získávání a třídění různorodých informací od veřejnosti a z médií, popř. informací o dané organizaci či úřadě
  • Vypracovávání odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky
  • Zpracovávání návodů a obdobných materiálů pro veřejnost (přehledy, adresáře, seznamy apod.) k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí
  • Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech, procesech, o žádostech a jejich náležitostech, postupech při vyřizování žádostí či požadavků, a to dle druhu organizace nebo úřadu
  • Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace nebo příslušného úřadu, a to i ve spolupráci se všemi druhy médií

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná