Co profese obnáší

Pracovník výjezdové skupiny vykonává ostrahu objektů při spuštění alarmu a ochranu osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby, doprovází transporty s ceninami a zásilkami nepřevyšující hodnotu 5 mil. Kč.

Co musím umět

 • Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
 • Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků
 • Provádění život zachraňujících úkonů
 • Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu
 • Používání záznamových a pozorovacích prostředků
 • Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
 • Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
 • Orientace v předpisech o provozu na pozemních komunikacích souvisejících s výkonem soukromé bezpečnostní činnosti
 • Orientace v právech a povinnostech složek Integrovaného záchranného systému a pracovníka soukromých bezpečnostních služeb na místě události
 • Obsluha radiostanice a zařízení handsfree
 • Ovládání střelných zbraní
 • Zajištění místa činu
 • Vedení příslušné dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
 • Řízení vozidla dle zásad defenzivní jízdy
 • Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná