Co profese obnáší

Pracovník technické způsobilosti vozidel je vysoce kvalifikovaný pracovník, který pracuje na tvorbě programů a koncepci schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu a koordinuje celostátní a mezinárodní systémy schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

Co musím umět

 • Orientace v právních a dalších předpisech pro zajišťování a řízení osobní nebo nákladní silniční dopravy
 • Orientace v předpisech a dokumentaci pro zajišťování optimálního technického stavu silničních dopravních prostředků
 • Vypracování odborných informačních výstupů, popř. jiných dokladů či dokumentů
 • Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů
 • Spolupráce při tvorbě koncepcí a metodik
 • Řízení odborných pracovníků
 • Koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními složkami státu
 • Řízení a metodické usměrňování dodržování všech dopravních a provozně technických předpisů
 • Orientace v předpisech a podkladech pro zajišťování hospodárného využití silničních dopravních prostředků, pracovních sil a přípravu jízdních řádů
 • Orientace v předpisech pro řízení autobusů, trolejbusů a tramvají
 • Zastupování organizace při jednání se zahraniční účastí
 • Znalosti problematiky výkonu státní správy
 • Používání aplikačního programového vybavení využitelného v dané profesní oblasti

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná