Co profese obnáší

Pracovník provozu čistírny a kožešin zajišťuje příjem a značení výrobků, třídění, vyhotovování a kompletaci zakázek. Zajišťuje obsluhu strojů, vedení příslušných evidencí a záznamů.

Co musím umět

 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění
 • Volba technologického postupu chemického čištění s použitím perchloretylenu nebo jiných rozpouštědel
 • Volba technologického postupu mokrého čištění
 • Orientace v sortimentu usní a kožešin
 • Zprostředkování opravy a úpravy usňových a kožešinových oděvů a výrobků
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů
 • Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění
 • Expedice vyčištěných zakázek
 • Příjem usňových a kožešinových oděvů a výrobků v provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění
 • Třídění zakázek po procesu čištění
 • Balení usňových a kožešinových oděvů a výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek
 • Chemické čištění usní a kožešin s použitím PER nebo KWL
 • Mokré čištění usní
 • Žehlení usňových a kožešinových výrobků
 • Úpravy usní a kožešin po procesu čištění
 • Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění usní a kožešin

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná