Co profese obnáší

Pracovník ostrahy veřejných akcí zajišťuje pořádek v místech veřejných shromáždění se zvýšeným nárokem na přesnou identifikaci jednání účastníků těchto akcí, požadavků objednatele a na taktické řešení konkrétních situací.

Co musím umět

 • Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
 • Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků
 • Provádění život zachraňujících úkonů
 • Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů
 • Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu
 • Používání záznamových a pozorovacích prostředků
 • Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
 • Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
 • Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti na veřejnosti
 • Orientace v legislativní regulaci veřejných akcí a jejich průběhu
 • Provádění dopravně-regulačních činností a souvisejících úkonů
 • Provádění požárně-preventivní činnosti na veřejných akcích

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná