Co profese obnáší

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

Co musím umět

  • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách
  • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
  • Kontrolní činnost ve střežených objektech
  • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
  • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
  • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
  • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
  • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
  • Používání věcných bezpečnostních prostředků

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná