Co profese obnáší

Pracovník odbytu zajišťuje sestavení zakázky na základě přijetí objednávky zajišťuje sestavení zakázky , vystavuje expediční a průvodní doklady, nutné pro expedici výrobků a zboží, odesláním či odvozem a odpovídá za správnost poskládání tohoto zboží dle chronologického seřazení, charakteristiky, obchodních závazků a požadavků odběratelů.

Co musím umět

  • Vyřizování stížností a reklamací
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství
  • Jednání se zákazníkem
  • Zpracovávání harmonogramů odbytu výrobků, zboží či služeb s přihlédnutím k možnostem organizace a požadavkům obchodních partnerů
  • Vedení požadovaných evidencí (evidence objednávek, zákazníků, vedení dokumentace a podkladů pro účetnictví apod.)
  • Projednávání objednávek, popř. dalších podmínek při plnění objednávek s obchodními partnery
  • Sestavování, kompletace a balení zásilek pro odběratele tuzemské i zahraniční dle expedičních dokladů s přihlédnutím k charakteru expedovaných výrobků či zboží a ke způsobu dopravy těchto zásilek
  • Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány
  • Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků
  • Obsluha strojů a zařízení určených pro pomocné, manipulační a obslužné práce

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná