Co profese obnáší

Pracovník klientského centra banky poskytuje po telefonu komplexní podporu stávajícím i potenciálním klientům banky.

Co musím umět

  • Získávání nových klientů banky a obchodních partnerů
  • Poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti bankovních produktů a služeb
  • Spolupráce s ostatními odbory banky při zajišťování služeb klientům
  • Podávání informací zákazníkům o základních produktech a službách poskytovaných peněžním ústavem
  • Vyřizování požadavků a reklamací klientů (opravy nesprávně zaúčtovaných položek, zajišťování dohledání chybně směrovaných plateb apod.)
  • Projednávání úhrady pohledávek s dlužníky

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná