Co profese obnáší

Potápěč vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu a práce ve zvýšeném tlaku okolního prostředí (hyperbarické práce) nebo je přímo vykonává a zajišťuje.

Co musím umět

 • Dokumentování objektů a zařízení pod vodou
 • Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací
 • Volba technologických postupů pro potápěčské práce
 • Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace
 • Provedení průzkumu podmínek na pracovišti
 • Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí
 • Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče
 • Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou
 • Řešení krizové situace na pracovišti
 • Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny
 • Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody
 • Provádění záchranářských potápěčských prací při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu
 • Prokázání znalostí potápěčské fyziky
 • Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou
 • Provádění potápěčských prací
 • Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná