Co profese obnáší

Poříčný provádí kontrolu a sledování stavu toku včetně souvisejícího území a údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů.

Co musím umět

 • Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
 • Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích
 • Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů
 • Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu
 • Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení
 • Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu
 • Řízení a obsluha drobné mechanizace
 • Prevence před povodněmi
 • Výkon kontrolní činnosti na vodních dílech a vodních tocích a kontrola ochrany před povodněmi
 • Obsluha malých vodních elektráren
 • Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt
 • Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení
 • Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství
 • Údržba břehových opevnění, břehových porostů a průtočnosti koryt
 • Péče o břehové porosty (prořezávky, kácení, odvětvování) motorovými pilami
 • Pasportizace vodních toků

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná