Co profese obnáší

Poradce pro zprostředkování práce je kvalifikovaný pracovník, který poskytuje základní sociálně právní, zprostředkovatelské, informační, konzultační a poradenské činnosti fyzickým osobám v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace při hledání jejich pracovního uplatnění s využitím vlastní iniciativy klientů a všech specializovaných služeb úřadu práce.

Co musím umět

 • Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce
 • Posuzování vhodnosti pracovních míst z hlediska kvalifikace, praxe a preferencí uchazeče
 • Posuzování možností profesního uplatnění specifických skupin uchazečů o zaměstnání
 • Posuzování výsledků lékařských a psychologických vyšetření a testů z hlediska vhodného profesního uplatnění
 • Sestavování individuálních akčních plánů uchazečů o zaměstnání
 • Posuzování vhodnosti uchazečů o zaměstnání pro zařazení do rekvalifikací
 • Posuzování vhodnosti uchazečů o zaměstnání pro využití jednotlivých nástrojů APZ
 • Hodnocení spolupráce uchazečů o zaměstnání s úřadem práce a dosažení cíle poradenského procesu
 • Dílčí rozbory údajů o zprostředkování pracovních míst
 • Vystavování evidenční karty uchazeče o zaměstnání, evidence údajů o uchazeči a o procesu zprostředkování
 • Poučení uchazečů o práci o jejich právech a povinnostech a o službách úřadu práce
 • Individuální poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání
 • Jednání se zaměstnavateli o volných pracovních místech a jejich zprostředkování uchazečům o zaměstnání
 • Orientace v systému Národní soustavy povolání

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná