Co profese obnáší

Poradce pro rostlinnou výrobu provádí analýzu současného stavu daného podniku a navrhuje řešení v následujících oblastech: výběr zaměření výrobní činnosti podniku, možnosti využití dotačních programů, uplatnění správné zemědělské praxe při hospodaření s cílem zlepšit konkurenceschopnost podniku, plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.

Co musím umět

 • Zjišťování půdních a klimatických podmínek
 • Vypracování osevních sledů a plánů hnojení
 • Zpracování půdy, předseťová příprava, setí a sázení zemědělských plodin
 • Ošetřování porostů zemědělských plodin a vegetace
 • Návrh sklizně zemědělských plodin, posklizňového ošetření a konzervace
 • Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku
 • Orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k zemědělskému podnikání
 • Posouzení podmínek kontrol podmíněnosti
 • Popis omezujících podmínek hospodaření
 • Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti zemědělství
 • Zpracování projektu a jeho prezentace

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná