Co profese obnáší

Poradce pro ochranu rostlin provádí analýzu zdravotního stavu porostů, rostlinných produktů a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Co musím umět

  • Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin
  • Posouzení stavu porostu zemědělské plodiny ve všech vývojových fázích a určení škodlivých činitelů
  • Vyhodnocení účinnosti provedených ochranných opatření
  • Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí
  • Posouzení správnosti skladování a používání přípravků na ochranu rostlin
  • Posouzení plnění podmínek Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin
  • Aplikace platné legislativy v ochraně rostlin
  • Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti ochrany rostlin, aplikace nových poznatků do praxe
  • Zpracování projektu v oblasti ochrany rostlin pro dané podmínky, jeho prezentace a obhajoba
  • Signalizace a monitoring škodlivých činitelů v porostech zemědělských plodin

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná