Co profese obnáší

Pomocný kuchař zajišťuje předběžnou přípravu surovin a spolupracuje s kuchařem při výrobě pokrmů.

Co musím umět

 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
 • Nakládání s inventářem
 • Zpracování a úprava polotovarů
 • Skladování potravinářských surovin
 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
 • Přejímka potravinářských surovin
 • Obsluha technologických zařízení v provozu
 • Příprava teplých nápojů
 • Výpomoc při výrobě jídel
 • Čištění zařízení a výrobních prostor
 • Zhotovení těsta a tepelná úprava příloh
 • Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení
 • Ošetřování a skladování nápojů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná