Co profese obnáší

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku polygrafické výroby při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem.

Co musím umět

 • Obsluha zařízení a programovatelných systémů pro integrovanou polygrafickou výrobu včetně řízení lomu, soutisku, ořezu apod.
 • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v polygrafické výrobě
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v polygrafické výrobě
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích polygrafické výroby
 • Sestavování operativních plánů polygrafické výroby
 • Vedení provozní dokumentace polygrafické výroby
 • Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v polygrafické výrobě
 • Kontrola plnění operativních plánů polygrafické výroby
 • Příprava tiskových barev a dalších materiálů, přípravků a pomůcek v polygrafické výrobě
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v polygrafické výrobě
 • Řízení technologického úseku polygrafické výroby
 • Zařizování technických prohlídek, předepsané údržby a oprav polygrafických strojů a zařízení

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná