Co profese obnáší

Polygrafický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.

Co musím umět

  • Kontrola dodržování technologických postupů v polygrafické výrobě
  • Vypracování plánů kontroly jakosti polygrafických výrobků
  • Vypracování protokolů o výsledcích kontrol v polygrafické výrobě
  • Navrhování metod kontroly jakosti polygrafických výrobků
  • Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě
  • Uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě (včetně zjišťování závad)
  • Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě
  • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě
  • Orientace v normách jakosti a kvality v polygrafii

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná