Co profese obnáší

Polygrafický inženýr technolog samostatně a komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé polygrafické výroby.

Co musím umět

  • Kontrola dodržování technologických postupů v polygrafické výrobě
  • Provádění technického dozoru na pracovištích polygrafické výroby
  • Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu polygrafické výroby
  • Zpracování technických podkladů o polygrafické výrobě pro marketingovou a obchodní činnost
  • Řízení technologických postupů v polygrafické výrobě s vysokým stupněm inovace
  • Stanovování technologických postupů v polygrafické výrobě s vysokým stupněm inovace
  • Provádění technických zkoušek technologie s vysokým stupněm inovace v polygrafické výrobě
  • Řízení komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu polygrafické výroby
  • Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro polygrafickou výrobu s vysokým stupněm inovace
  • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v polygrafické výrobě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná