Co profese obnáší

Pokrývač historických budov pokrývá a opravuje střechy historických budov a střešních stavebních prvků.

Co musím umět

 • Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek
 • Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu, obsluhování dopravních prostředků
 • Zhotovování tepelných izolací střešního pláště
 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí
 • Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty
 • Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů
 • Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky
 • Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny střech složitých tvarů
 • Pokrývání střešních průniků a bočních přípojů
 • Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu pokrývačských konstrukcí
 • Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště šikmých střech z fólií a asfaltových pásů
 • Ruční rozebírání a opravy skládaných krytin s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami
 • Rozměřování detailů, úprava rozměrů a tvarů krytin pro pokrývání střech složitých tvarů
 • Montáž a opravy krytin pálených a betonových do malty a na sucho
 • Pokrývání nároží, úžlabí, prvků oblých tvarů a kuželových střech do malty a na sucho
 • Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
 • Upravování rozměrů a tvarů krytin pálených a betonových ručním a mechanizovaným nářadím
 • Návrh pracovního postupu montáže a oprav skládaných krytin pálených a betonových střech složitých tvarů a řešení detailů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná