Co profese obnáší

Pokladník zajišťuje příjem a výdej peněz a cenin.

Co musím umět

  • Manipulace s penězi (počítání, kasírování, rozměňování)
  • Manipulace s ceninami (stravenky, kolky)
  • Příprava pokladních dokladů pro archivaci dle platných předpisů
  • Zajišťování plateb v hotovosti
  • Vedení pokladní knihy včetně vystavování účetních dokladů o příjmech a výdajích peněžních prostředků, a to i v cizí měně
  • Provádění plateb v hotovosti (příjem a výdej), a to jak pro vnitřní potřebu organizace, tak i ve vztahu k veřejnosti v tuzemské i cizí měně
  • Kontrola stavu pokladní hotovosti ve vztahu k údajům z účetní evidence i ve vztahu ke stanoveným pokladním limitům či potřebám organizace

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná