Co profese obnáší

Pojistný analytik zodpovídá za přípravu a zpracování rozborů a analýz o pojistném trhu.

Co musím umět

  • Orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s pojištěním
  • Shromažďování a zpracovávání informací o nasycenosti trhu v dané lokalitě (průzkum trhu)
  • Analýza vlivů zajištění pojišťoven na ekonomiku společnosti
  • Zpracování analýz, prognóz a projektů
  • Výkaznictví pro dozor v pojišťovnictví a další instituce
  • Provádění rozborů finančních a obchodních transakcí pojišťovny
  • Analyzování postačitelnosti pojistného
  • Analyzování škodních průběhů u pojistných produktů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná