Co profese obnáší

Podnikový právník zastupuje organizaci, k níž je v pracovně právním nebo jiném obdobném poměru, v občanskoprávních sporech, připravuje návrhy smluv, právních podání a žalob, zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti.

Co musím umět

  • Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro poskytované právní služby
  • Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů
  • Kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami
  • Sepisování smluv, právních podání, žalob, odvolání popř. dalších listin a dokumentů nebo jejich návrhů v souvislosti s hospodářskou činností organizace a jejími ekonomickými vazbami
  • Řízení činností právního útvaru u zaměstnavatele
  • Vedení spisů dle jednotlivých případů právní korespondence a dalších dokladů a jejich příprava pro archivaci v oblasti podnikového právníka
  • Poskytování právních porad managementu i zaměstnancům organizace
  • Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí organizace včetně vymáhání pohledávek
  • Zastupování organizace v řízení před soudy a jinými orgány
  • Analýza a právní rozbory složitějších případů či návrhů smluv, obchodních podmínek, nabídek apod.

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná