Co profese obnáší

Podlahář laminátových podlah připravuje podklad, klade, přiřezává a lištuje laminátové podlahy.

Co musím umět

 • Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění podlah
 • Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek
 • Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště
 • Posouzení kvality materiálů a příslušenství dostupnými prostředky
 • Měření a rozměřování laminátových podlah před pokládkou
 • Provádění laminátových podlah
 • Opravy, údržba a ošetřování laminátových podlah
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování laminátových podlah
 • Orientace v technologických postupech pro zhotovování laminátových podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
 • Zhotovení podkladu pro laminátovou podlahu
 • Výpočet spotřeby materiálů pro zhotovování laminátových podlah
 • Návrh pracovních postupů a materiálů pro zhotovováníí laminátových podlah

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná