Co profese obnáší

Pilot vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje při přípravě a vykonání letu, podle rozhodnutí velitele letadla vykonává funkci pilota řídícího.

Co musím umět

 • Orientace v předpisech a pokynech pro zajišťování bezpečnosti cestujících, letadla a posádky a poskytování náležitého servisu během letu
 • Řešení problémů, které se vyskytnou na palubě dopravního letadla a týkají se bezpečnosti a potřeb cestujících nebo posádky
 • Orientace v předpisech a pokynech pro řízení pohybu letadel na odbavovací ploše podle pokynů letištní věže
 • Kontrola a provádění funkčních zkoušek letadel a jejich systémů včetně rozhodování o provozuschopnosti letadel
 • Orientace v předpisech a dokumentaci pro obsluhu systémů pro přenos letových dat a vykonávání dílčích činností spojených s řízením letového provozu
 • Orientace v provozních předpisech pro řízení letadel nebo vrtulníků a v předpisech pro přesné, bezpečné a hospodárné provedení letu
 • Kontrola a koordinace činnosti posádky letadla od zahájení předletové přípravy do ukončení letu, odpovědnost za činnost posádky
 • Řízení motorových letadel pro zajišťování leteckých prací v zemědělství
 • Řízení velkokapacitních letadel s nejsložitější elektronickou výstrojí, včetně odpovědnosti za kvalitní a hospodárné provedení letu v souladu s předpisy a normami
 • Řízení vrtulníků, včetně provádění příslušných činností od zahájení předletové přípravy do ukončení letu
 • Provádění stanovených úkolů druhého pilota před letem, v průběhu letu a po letu v souladu s příslušnými provozními předpisy
 • Řízení letadel s různou vzletovou hmotností na pravidelných i nepravidelných linkách při přepravě zboží a osob
 • Používání navigačních přístrojů systému řízení v letadle
 • Komunikace s kontrolní věží letiště a dalších základen
 • Obsluhování technických systémů letadla

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná