Co profese obnáší

Pěstitel základních plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní a posklizňovými úpravami hlavních zemědělských plodin (obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin).

Co musím umět

  • Vedení prvotní evidence
  • Setí a sázení zemědělských plodin
  • Hnojení a ochrana rostlin
  • Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin
  • Zpracování půdy
  • Zemědělská doprava, údržba a drobné opravy zemědělské mechanizace
  • Ošetřování rostlin během vegetace

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná