Co profese obnáší

Pěstební technik organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném úseku, zejména činnosti spojené s výchovou a ochranou lesa, přípravou půdy a zalesňováním.

Co musím umět

  • Vyhotovování výkazů o práci v lese
  • Organizace pěstebních činností v lese
  • Vedení evidence lesního hospodářství v rámci lesního revíru/lesního úseku v oblasti pěstební činnosti
  • Organizace zalesňovacích prací
  • Kontrola plnění lesních hospodářských plánů a předaných projektů v rámci obhospodařovaného území
  • Organizace přípravy půdy pro přirozené zmlazení a zalesňování, posouzení kvality a zdravotního stavu sadebního materiálu
  • Vyznačování výchovných zásahů v lesních porostech
  • Organizace hnojení a ochrany lesních kultur a lesních porostů
  • Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v pěstební činnosti

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná