Co profese obnáší

Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci.

Co musím umět

  • Organizování vzdělávání zaměstnanců
  • Zajišťování náborových činností
  • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
  • Identifikování personálních potřeb firmy
  • Propouštění zaměstnanců
  • Sestavení vzdělávacího plánu
  • Vedení personálních evidencí (osobní údaje zaměstnanců, jejich pracovní zařazení, dosažená a požadovaná kvalifikace apod.)
  • Realizování personální politiky organizace s cílem optimálního fungování řízení lidských zdrojů
  • Tvorba a revize interních pracovněprávních norem

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná