Co profese obnáší

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného času dětí, mládeže nebo dospělých. Provádí specifická pedagogická vyšetření.

Co musím umět

 • Organizace dětských her a dalších činností
 • Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí
 • Provádění pedagogických vyšetření
 • Diagnostika studijních předpokladů dětí
 • Používání speciálních metod pro kompenzaci příslušného postižení
 • Podpora rozvoje osobnosti postiženého dítěte rozvíjením těch jeho schopností a dovedností, v nichž je předpoklad, že by mohl být úspěšný
 • Provádění protidrogové prevence
 • Provádění multikulturní výchovy
 • Provádění výchovy proti šikaně
 • Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Tvorba programů integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vytváření programů sociální rehabilitace pro zdravotně postižené
 • Provádění psychoterapie ve skupině dětí
 • Analyzování účinnosti vzdělávání

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná