Co profese obnáší

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Co musím umět

  • Kontrola vybavení letadla sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky
  • Volba postupů práce, nářadí, měřidel a náhradních dílů pro provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů
  • Čtení a používání technických podkladů
  • Opravy leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
  • Diagnostikování poruch leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
  • Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
  • Orientace ve výrobní a servisní dokumentaci a technických podkladech leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
  • Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané jakosti a kvality
  • Vyplňování a evidování technických dat při provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná