Co profese obnáší

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Co musím umět

  • Orientace v předpisech a pokynech pro zajišťování bezpečnosti cestujících, letadla a posádky a poskytování náležitého servisu během letu
  • Poskytování informací, rad a služeb tuzemským i zahraničním cestujícím, provádění názorné instruktáže způsobu používání bezpečnostního vybavení dopravního letadla
  • Poskytování základní zdravotnické pomoci cestujícím na palubě dopravního letadla
  • Organizování nastupování a vystupování cestujících z dopravního letadla, spolupráce na zajišťování bezpečnosti cestujících a posádky v průběhu letu
  • Podávání připravených jídel a nápojů na palubě dopravního letadla, organizace obsluhy a koordinace prací mezi palubním a leteckým personálem
  • Řešení problémů, které se vyskytnou na palubě dopravního letadla a týkají se bezpečnosti a potřeb cestujících nebo posádky
  • Kontrola vybavení letadla sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná