Co profese obnáší

Ovocnář zpracovává a připravuje půdu pro výsadbu a pěstování ovocných rostlin, vysazuje ovocné dřeviny, ošetřuje je po výsadbě. Ovocné stromy na trvalém stanovišti ošetřuje řezem, přihnojuje, zavlažuje, připravuje a aplikuje ochranné prostředky proti chorobám a škůdcům, rozmnožuje ovocné rostliny, řídí a obsluhuje traktory a jinou běžně používanou mechanizaci, sklízí, třídí, skladuje a expeduje ovoce.

Co musím umět

  • Kultivační práce
  • Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace
  • Množení ovocných rostlin
  • Hnojení ovocných stromů
  • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin
  • Způsoby řezu ovocných dřevin na trvalém stanovišti
  • Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej
  • Výsadba ovocných dřevin včetně ošetření po výsadbě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná