Co profese obnáší

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Co musím umět

 • Sledování základních biologických a etologických projevů zvířat a využití poznatků pro vytvoření optimálního prostředí pro jejich chov
 • Vedení porodů nebo asistence při porodech cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře
 • Příprava, dávkování a sledování kvality krmiva pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře
 • Péče o cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře v době jejich nemocí podle veterinárních zásad
 • Péče o narozená mláďata cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře včetně jejich umělého odchovu a základní obsluhy umělých líhní
 • Sledování a posuzování zdravotního stavu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře, sledování doby říje, průběžné sledování březích samic
 • Vedení základní chovatelské dokumentace
 • Čištění a údržba klecí, stájí, výběhů a dalších prostor pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře
 • Napájení, krmení a pasení cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře
 • Provádění odchytů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře, jejich přemisťování a transport.
 • Obsluha zařízení pro nastavování prostředí pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvěře (teplota, vlhkost, větrání aj.)

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná