Co profese obnáší

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin udržuje a opravuje stroje a zařízení pro pěstování rostlin.

Co musím umět

 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
 • Čtení a používání technických podkladů
 • Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz
 • Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy
 • Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí
 • Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům
 • Základní operace ručního tváření kovů za tepla
 • Opravy a údržba motorového vozidla
 • Demontáž, montáž a seřizování strojů a zařízení pro pěstování rostlin
 • Obsluha soupravy traktoru a zemědělského stroje pro pěstování rostlin
 • Používání základních renovačních metod při obnově součástí strojů a zařízení pro pěstování rostlin
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací na strojích a strojních zařízeních pro pěstování rostlin

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná