Co profese obnáší

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat udržuje a opravuje stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat.

Co musím umět

 • Čtení a používání technických podkladů
 • Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz
 • Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy
 • Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí
 • Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů
 • Základní operace ručního tváření kovů za tepla
 • Opravy a údržba motorového vozidla
 • Demontáž, montáž a seřizování strojů a zařízení v chovu zvířat
 • Obsluha soupravy traktoru a zemědělského stroje pro chov zvířat
 • Používání základních renovačních metod při obnově součástí strojů a zařízení v chovu zvířat
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací na strojích a strojních zařízeních v chovu zvířat

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná