Co profese obnáší

Opravář malé zemědělské mechanizace udržuje a opravuje malou mechanizaci pro zemědělskou výrobu.

Co musím umět

 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
 • Čtení a používání technických podkladů
 • Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz
 • Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy
 • Demontáž, montáž a seřizování malé zemědělské mechanizace
 • Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací na malé zemědělské mechanizaci
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace
 • Používání základních renovačních metod při obnově součástí malé zemědělské mechanizace
 • Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná