Co profese obnáší

Omítkář provádí různé druhy omítek včetně jejich úprav a oprav.

Co musím umět

  • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
  • Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
  • Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy omítek
  • Výpočty spotřeby materiálu pro omítání
  • Výroba malt ze suchých směsí
  • Obsluha strojních zařízení pro omítkářské práce
  • Provádění a opravy vícevrstvých omítek
  • Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
  • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná