Co profese obnáší

Oděvní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v oděvní výrobě.

Co musím umět

 • Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v oděvní výrobě
 • Řízení technologického úseku oděvní výroby
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích oděvní výroby
 • Sestavování operativních plánů oděvní výroby
 • Kontrola plnění operativních plánů oděvní výroby
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v oděvní výrobě
 • Vedení provozní dokumentace oděvní výroby
 • Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků v oděvní výrobě
 • Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro oděvní výrobu
 • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v oděvní výrobě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná