Co profese obnáší

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Co musím umět

 • Zajišťování plateb v hotovosti
 • Spolupráce s orgány státní správy a s ostatními institucemi při provádění účetních kontrol a revizí a spolupráce s externím auditorem
 • Sestavení účetní závěrky včetně příslušných výkazů v malých organizacích
 • Zajišťování styku s finančními úřady, popř. jinými institucemi při předávání výkazů, hlášení a daňových přiznání
 • Výpočty odpisů a některých daní
 • Vedení účetnictví, evidence o pohybu majetku, zásob a finančních prostředků
 • Vyřizování různých potvrzení pro zaměstnance (mzdová účetní)
 • Zajišťování platebního styku prostřednictvím bankovních ústavů
 • Příprava a kompletace podkladů a dokladů pro zaúčtování
 • Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány (záznamní povinnost, oznamovací povinnost, daňové formuláře)
 • Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů
 • Kontrola stavu závazků a pohledávek, v malých organizacích i spoluúčast při kontrolách (inventarizacích) majetku a zásob

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná