Co profese obnáší

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů se podílí při výrobě forem a provádí jejich montáž, úpravy a opravy.

Co musím umět

 • Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací
 • Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním
 • Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků
 • Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek
 • Tepelné zpracování materiálů
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Obsluha brusek
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu přípravků a měřidel s využitím profilprojektorů a mikroskopů
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
 • Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
 • Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů
 • Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace
 • Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí
 • Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace
 • Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel
 • Obsluha různých druhů ryteckých frézek, hoblovek a obrážeček
 • Obsluha strojů a zařízení pro elektroerozívní hloubení a tvarování a CNC strojů pro elektroerozívní obrábění
 • Obsluha CNC soustruhů a frézek

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná