Co profese obnáší

Nákupčí zajišťuje prostřednictvím různých komunikačních toků, včetně manipulace s elektronickými objednávkovými a skladovými systémy kompletní organizaci, časové plánování a realizaci nákupu zboží pro optimální zajištění skladových zásob v obchodu v souladu s podporovanou obchodní strategií.

Co musím umět

  • Evidence dodavatelů zboží
  • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. objednávek s obchodními partnery
  • Vedení požadovaných evidencí v rámci obchodního styku s obchodními partnery
  • Orientace v příslušné oborové legislativě
  • Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení
  • Zpracování příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství
  • Posuzování a porovnávání ekonomické výhodnosti pořizovaných produktů a služeb
  • Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech
  • Vytvoření návrhů poptávky při obchodním jednání v rámci podporované psychologie nákupů
  • Řízení centrálního nákupu, monitoring skladových zásob a jejich porovnávání s plánem organizace a s požadavky zákazníka, včetně řízení logistických a distribučních procesů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná