Co profese obnáší

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci a výkaznictví, provádí odvody příslušným institucím.

Co musím umět

 • Provádění mzdových (platových) rozborů a kalkulací
 • Provádění dalších zákonných srážek
 • Ovládání mzdových programů a výpočetní techniky
 • Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány
 • Vedení mzdové evidence, statistik a výkazů
 • Vystavování mzdových výměrů a dalších mzdových dokladů
 • Účtování mezd, zajišťování odvodu zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců
 • Výpočty mezd na základě interních mzdových a platových předpisů
 • Kontrola mzdové závěrky
 • Sestavení mzdové závěrky
 • Komunikace s příslušnými úřady v otázkách mezd, pojištění a daní
 • Výpočet záloh, odvodů, doplatků a ročních zúčtování daně z příjmu fyzických osob

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná