Co profese obnáší

Myslivec zajišťuje myslivecké hospodaření ve svěřené honitbě, bažantnici nebo oboře.

Co musím umět

  • Plánování a příprava lovu
  • Sčítání stavů zvěře
  • Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře
  • Příprava a dávkování krmiva pro zvěř
  • Plánování mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké statistiky a evidence
  • Určování věku, pohlaví a chovné hodnoty živé a ulovené zvěře
  • Preparace, úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře
  • Stavba a údržba jednoduchých typů mysliveckých a lesnických zařízení
  • Praktická aplikace základní veterinární péče
  • Ovládání běžných způsobů lovu odstřelem a odchytem, zajištění činností loveckého průvodce

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná