Co profese obnáší

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení provádí montáž, údržbu, opravy a seřízení vnitřních rozvodů plynu a zařízení.

Co musím umět

 • Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
 • Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a spotřebičů v budovách
 • Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury
 • Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva
 • Měření rozměrů
 • Orientace v technické dokumentaci a normách
 • Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění
 • Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
 • Provádění zkoušek rozvodů plynu
 • Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
 • Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů
 • Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady
 • Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná