Co profese obnáší

Mistr teplárny řídí a organizuje práce v příslušném technologickém úseku teplárny.

Co musím umět

  • Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného energetického úseku
  • Řízení výkonu výrob energií s ohledem na požadovaný či sjednaný odběr
  • Předávání teplárenských zařízení do opravy, přejímka opravených zařízení
  • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném energetickém úseku
  • Obsluha řízení provozu a kontrola činnosti úseků v teplárnách, redukčních a výměníkových stanicích
  • Práce na zařízeních komplexních řídicích systémů, ochran a automatik
  • Kontrola dodržování provozní a technologické kázně, předpisů o BOZP a PO při provozu jaderných elektráren

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná