Co profese obnáší

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Co musím umět

  • Orientace v právních a dalších předpisech pro zajišťování a řízení osobní nebo nákladní silniční dopravy
  • Kontrola provozních a přepravních výkonů v rámci řízení osobní nebo nákladní silniční dopravy, včetně kontroly práce řidičů
  • Kontrola silničních motorových vozidel v rámci řízení osobní nebo nákladní dopravy, před výjezdem a po ukončení jízdy, včetně kontroly přepravních dokladů
  • Vyhodnocování škody způsobené na vozidle a přepravovaném nákladu v případě nehody, včetně pořizování zápisu o škodě
  • Vyplňování přepravních dokladů v rámci řízení osobní nebo nákladní dopravy, předávání vyplněných dokladů řidičům, sledování a evidence poruch v dopravě
  • Dojednávání a zajišťování údržby a oprav vozidel v rámci řízení osobní a nákladní silniční dopravy, předávání a přejímání vozidel z opravy a od řidičů
  • Vyřizování a přijímání objednávek na přepravu a určování řidičů a vozidel k jejich provedení
  • Řízení jednoduché a opakující se přepravy v silniční nákladní dopravě, převážně s jednostranným vytěžováním vozidel

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná