Co profese obnáší

Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Co musím umět

  • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
  • Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel
  • Volba postupu práce, potřebných diagnostických přístrojů, měřidel, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav a seřizování silničních motorových vozidel a jejich agregátů
  • Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla
  • Montáže a demontáže dílů a agregátů osobních vozidel
  • Posuzování technického stavu osobních vozidel a kontrola a provádění funkčních zkoušek jejich částí a agregátů
  • Měření veličin a parametrů jednotlivých dílů, agregátů a konstrukčních skupin osobních vozidel vč. elektrických veličin
  • Diagnostikování poruch osobních vozidel
  • Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav osobních vozidel a jejich agregátů (mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických) a příslušenství

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná